Lumaktaw sa pangunahing content

Pinalawig ang deadline ng paghahain ng mga tax return sa California. Ang lahat ng taxpayer (mga indibidwal at negosyo) ay maaaring maghain at magbayad hanggang Hulyo 15, 2020. Tingnan ang impormasyon mula sa CA Franchise Tax Board para sa higit pang impormasyon.

Para sa impormasyon tungkol sa tulong sa buwis para sa mga negosyo, bisitahin ang page ng Mga Negosyo at Employer.

Mga buwis sa ari-arian

Mga Buwis sa Real Property

Ang mga multa para sa mga buwis sa ari-arian na binayaran matapos ang Abril 10 ay ipinapawalang-bisa hanggang Mayo 6, 2021, para sa mga nagbabayad ng buwis na nakakaranas ng problemang pinansyal dahil sa pandemikong COVID-19. Nalalapat ito sa mga residential na ari-arian at maliliit na negosyong nakakatugon sa ilang partikular na pamantayan. Makipag-ugnayan sa iyong county para sa mga detalye.

Mga Statement ng Personal na Buwis sa Ari-arian ng Negosyo

Ang mga negosyo ay maaaring magsumite ng Mga Statement ng Personal na Buwis sa Ari-arian ng Negosyo hanggang Mayo 31, 2020 para hindi magbayad ng mga multa.

Mga tanong at sagot

Manatiling updated

Mga Lokal na Alerto Paghahanap Bumalik sa itaas