Lumaktaw sa pangunahing content

Ang iyong dugo ay maaaring makapagligtas ng buhay

Ang mga antibody ng mga pasyenteng gumaling mula sa COVID-19 ay maaaring makatulong sa paglaban sa impeksyon sa mga taong nagdurusa pa rin sa ganitong sakit. Ang tanging mapagkukunan ng mga antibody na ito ay ang blood plasma ng mga survivor ng coronavirus. 

Ang pagbibigay ng blood plasma sa isang pasyenteng may COVID-19 mula sa isang taong gumaling na mula rito ay maaaring makatulong sa mas mabilis na paggaling ng taong may sakit. Ngunit kailangan natin ng higit pa ng ganitong plasma upang malaman. 

Ang California Department of Public Health ay nagpadala na ng mga liham, kabilang ang pagsasalin sa pitong wika, upang hikayatin ang mga Californian na dating nagpositibo sa pagsusuri na pag-isipang mag-donate ng kanilang plasma upang makatulong sa pag-develop ng mga gamot para sa COVID-19.

Ang iyong donasyon na blood plasma ay maaaring makatulong sa hanggang 4 na taong may COVID-19.

Sino ang maaaring mag-donate ng COVID-19 plasma?

 • Isang taong nagkaroon ng pagsusuri na nagpakita ng coronavirus na impeksyon,
  AT
 • Mabuti na ang pakiramdam sa loob ng hindi bababa sa 28 araw*,
  AT
 • Papasa sa mga karaniwang panuntunan para sa pagdo-donate ng dugo. 

*Kung gusto mong mag-donate bago lumipas ang isang buwan mula nang gumaling ka, magtanong sa inyong blood center. May ilang center na mangangailangan ng negatibong swab test, at posibleng may iba pa silang panuntunan.

Ano ang mga panganib?

Sa pangkalahatan, lubos na ligtas para sa mga tao na mag-donate ng blood plasma. Ang iyong lokal na blood donation center ay maaaring magbigay sa iyo ng higit pang impormasyon tungkol sa mga panganib at benepisyo ng pagdo-donate.

Boluntaryo ang pagdo-donate. Ang iyong desisyon na mag-donate o hindi ay hindi makakapagpabago ng iyong pagiging kwalipikado para sa mga serbisyong medikal o serbisyo sa pampublikong kalusugan. 

Ang California Department of Public Health (CDPH) ay hindi kalahok o sponsor ng pananaliksik para sa COVID-19, ngunit sumusuporta sa pagsisikap ng mga medikal na provider sa buong estado sa pamamagitan ng pag-imbita sa iyo na i-donate ang iyong blood plasma.

Maghanap ng donation center

Hanapin ang blood center malapit sa iyo na nangongolekta ng COVID-19 blood plasma.

  Iba pang paraan kung paano makakatulong ang plasma mula sa mga survivor ng COVID-19

  Sa iyo magsisimula ang laban kontra COVID-19

  Ang pag-asa sa convalescent plasma

  Manatiling updated

  Mga Lokal na Alerto Paghahanap Bumalik sa itaas