Gustong suportahan ang iba sa ating estado sa panahon ng pandemya ng COVID-19? Narito ang higit pang paraan ng pagbibigay ng kontribusyon.

Magboluntaryo

  • Californians for All
    Sumali at malaman kung paano ka ligtas na makakatulong sa iyong komunidad sa pagtugon sa COVID-19.

Kumustahin ang mga nakatatanda

  • Together We EngAGE
    Gamitin ang aming checklist para matiyak na natutugunan ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga kapitbahay at mahal sa buhay.

Mag-donate ng mga medikal na supply

Mag-alok ng mga solution sa teknolohiya