Lumaktaw sa pangunahing content

Habang tayo ay nagsasagawa ng pagkilos upang mabawasan ang agarang epekto ng COVID-19 sa ating mga komunidad at sa ating mga sistema sa pangangalagang pangkalusugan, mahalaga ring mabawasan ang pangalawang epekto sa kalusugan ng pandemic na ito. Ang laganap na stress at pagkabalisa tungkol sa COVID-19, na mas pinatindi pa ng pang-ekonomiyang pagkabalisa sanhi ng kawalan ng sahod, trabaho at mga pinansyal na asset; pagsasara ng mga paaralan; at mga kinakailangang pagdistansya sa isa't isa ay maaaring magresulta sa pagdami ng mga kundisyong pangkalusugan na may kaugnayan sa stress. 

Tumulong na pamahalaan ang stress mo

Tulong para sa mga magulang at bata

Maraming kinakaharap ang mga magulang at pamilya sa panahon ng pandemyang ito. Ang mga nagtatrabahong ina at ama ay dapat nang tumayo bilang manggagawa, magulang, counselor ng bata, at guro nang sabay-sabay. At may ilang magulang na dapat humarap sa mga bagong lugar ng trabaho, nawalan ng trabaho, at nakakaranas ng interpersonal na karahasan. 

Pero maraming makakatulong na tool. Inirerekomenda ng mga propesyonal sa kalusugan ng pag-iisip, mananaliksik, at ng Surgeon General ng California ang mga sumusunod na mapagkukunan. Tingnan ang mga tool na ito para matulungan ang mga magulang at batang kontrolin ang stress sa positibong paraan.

Mga Lokal na Alerto Paghahanap Bumalik sa itaas