Marami nang nakolektang datos ang California para may pagbatayan ang tugon nito sa COVID-19. May mga ginawa ring tool ang Estado para makatulong sa pagpoproseso at pagsusuri sa datos na iyon. Available ang mga ito para sa paggamit ng lahat.

Sa page na ito:


Mga modelo ng data

Ang Tool sa Pagtatasa ng COVID-19 ng California (California COVID-19 Assessment Tool, CalCat) ay isang modelong napagbabatayan ng tugon ng estado at lokal. Puwede kang maghanap ng mga nowcast, forecast, at sitwasyon:

https://calcat.covid19.ca.gov


Mga dashboard ng datos

Pambuong-estadong istatistika at demograpiko ng kaso 

Kasama rito ang mga positibong kaso, pagkamatay, at resulta ng pagsusuri.

Pambuong-estadong dashboard sa Tableau

Source data at diksyunaryo ng data para sa mga kaso, pagkamatay, at pagsusuri sa Open Data Portal

Data ng posibleng kaso sa Open Data Portal

Ang epekto sa mga ospital sa estado ng California

Kasama rito ang mga pinaghihinalaan at nagpositibong nasa ospital na pasyente ayon sa county, kasama ang mga pasyente sa ICU.

Dashboard ng ospital sa Tableau

Source data at diksyunaryo ng data para sa mga ospital sa Open Data Portal

Pagsubaybay sa maruming tubig

Sinusubaybayan ng mga piling sewershed ang antas ng COVID-19 na nakikita sa maruming tubig. Puwede itong magbigay ng maagang babala sa mga pagtaas ng mga kaso.

Wastewater dashboard sa California Department of Public Health (CDPH)

Mga outbreak ng COVID-19 

Makikita sa dataset na ito ang mga pambuong-estadong bilang ng mga outbreak at kaso ng COVID-19, na nakaayos ayon sa lugar, na iniulat sa CDPH mula noong Enero 1, 2021.

Source data at diksyunaryo ng datos para sa outbreak ng COVID-19 sa Open Data Portal

Supply ng Personal na Pamproteksyong Kagamitan (Personal Protection Equipment, PPE)

Personal na Pamproteksyong Kagamitan (PPE) na ipinamahagi ng Logistics Task Force ng Gobernador ng California. Kasama sa mga produktong PPE ang mga N-95 respirator, mask, gown, face shield, at guwantes.

Dashboard ng supply ng PPE sa Tableau

Source data ng supply ng PPE sa Open Data Portal

Diksyunaryo ng data ng pamamahagi ng PPE

Ang Personal na Pamproteksyong Kagamitan (PPE) ay hatid ng Tanggapan para sa Mga Pang-emergency na Serbisyo ng California.

VariableFormatPaglalarawanDalas ng pag-update
COUNTYStringCounty na humihiling sa produktoAraw-araw
PAMILYA NG PRODUKTOStringBuod na kategorya ng antas ng produktoAraw-araw
NA-FILL NA QUANTITYNumeroQuantity ng produkto na ipinapadala sa isang warehouse/ahensya para ma-fulfillAraw-araw
ZIP/
POSTAL CODE NA PAPADALHAN
NumeroZip kung nasaan ang pasilidad na tumatanggap sa ipinapadalang produktoHindi kailanman

Ang epekto sa mga taong walang matirhan

Ang epekto ng Project Roomkey at ng iba pang hakbang para matulungan ang mga Californian na walang matirhan. Kasama rito ang mga kahilingan sa kwarto, okupadong kwarto, at pamamahagi ng trailer.

Dashboard ng walang matirhan sa Tableau

Source data para sa mga walang matirhan sa Open Data Portal

Diksyunaryo ng data ng epekto sa mga walang matirhan

VariableFormatPaglalarawanDalas ng pag-update
COUNTYStringCountyAraw-araw
PETSAPetsaPetsa ng pag-uulatAraw-araw
MGA KWARTONumeroAng panahon kung kailan na-secure ng komunidad ang bilang ng mga kwarto sa hotel/motel para sa mga indibidwal na walang matirhan na kailangang mag-isolate. Nase-secure ang mga kwartong ito sa pamamagitan ng isang kasunduan o iba pang uri ng kasunduan sa may-ari ng isang Hotel/MotelAraw-araw
MGA OKUPADONG KWARTONumeroAng panahon kung kailan na-secure ang bilang ng mga kwarto kung saan lumipat ang isang kalahok sa Project RoomkeyAraw-araw
MGA HINILING NA TRAILERNumeroKabuuang bilang ng mga trailer ng Project Roomkey na hiniling o matatanggap ng komunidad
MGA NA-DELIVER NA TRAILERNumeroKabuuang bilang ng mga trailer ng Project Roomkey na natanggap ng komunidad mula sa estado (para maihatid at mabilang, dapat ay mayroon ding mga kinakailangang suporta sa trailer ang komunidad)
MGA NA-DELIVER NA TRAILER MULA SA DONASYONNumeroKabuuang bilang ng mga na-donate na trailer ng Project Roomkey na naihatid sa buong estado

Mga Database

Maa-access mo ang database ng COVID-19 sa dalawang paraan:

  1. I-access ang database nang direkta sa SQL format sa

    Snowflake Data Marketplace

    Kung hindi ka customer ng Snowflake

    mag-sign up para sa libreng trial account ngayong araw

  2. I-access ang datos sa pamamagitan ng

    Open Data Portal ng California


Source data at mga diksyunaryo

Ang Open Data Portal ng California ang nagho-host sa source data at mga diksyunaryo na ginagamit para sa lahat ng chart sa website na ito. Kasama rito ang:


Contact para sa mga tanong

Mag-email sa StateInfo@state.ca.gov para sa mga tanong tungkol sa mga dataset na ito.


Mag-explore ng higit pang data

Mga Virus sa Baga

Pambuong-estadong data ng mga pagkamatay, pag-admit sa ospital, at pagsusuri para sa COVID-19 at Influenza

Data sa pagbabakuna

Data ng estado at county tungkol sa pagpapabakuna, kasama ang ayon sa lahi, etnisidad, at edad

Mga variant

Data tungkol sa kung aling mga variant ang mayroon sa California, kasama ang Delta at Omicron

Data pagkakapantay-pantay sa kalusugan

Paano naapektuhan ng COVID-19 ang iba't ibang komunidad sa buong estado