Kailangan ng mga taga-California ng mga ligtas at maaasahang opsyon sa pangangalaga sa bata sa panahon ng pagtugon sa coronavirus (COVID-19). Nagbibigay ang MyChildCare.ca.gov ng interactive na mapa ng mga kwalipikadong lisensyado na tagapangalaga ng bata malapit sa iyo. Available ang tool sa Ingles at Spanish.

Para makakita ng pangangalaga ng bata 

  1. Pumunta sa MyChildCare.ca.gov.
  2. Maghanap ayon sa lokasyon, mga detalye ng kalusugan at kaligtasan, edad ng mga bata, kapasidad, at oras ng pangangalaga.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa tagapangalaga, makakatulong ang iyong lokal na ahensya sa rekurso at referral para sa pangangalaga ng bata. Makakatulong din sila sa iyong maunawaan ang mga opsyon sa pangangalaga ng bata at kung paano i-access ang mga subsidiya sa pangangalaga ng bata. 

Para maidagdag ang iyong serbisyo sa pangangalaga ng bata sa listahang ito ng tagapangalaga 

Kung isa kang lisensyadong tagapangalaga ng bata, mahalaga ang trabaho mo. Makipagtulungan sa iyong lokal na ahensya sa rekurso at referral para sa pangangalaga ng bata para i-update ang iyong mga oras ng operasyon at availability. 

Higit pang rekurso

Mga tanong at sagot