Chuyển đến nội dung chính

Tất cả các cá nhân đang sinh sống tại Tiểu Bang California hiện được lệnh phải ở nhà hoặc tại nơi họ sinh sống, ngoại trừ cần ra ngoài để thực hiện các công việc được phép, mua sắm trong khu vực hoặc các việc vặt được phép khác, hoặc được phép khác (có trong mục Hỏi & Đáp bên dưới).

Ngày 19 tháng 3 năm 2020, một Lệnh Hành Pháp (PDF)Lệnh Y Tế Công Cộng (PDF) chỉ đạo tất cả người dân California nên ở nhà trừ khi cần ra ngoài để thực hiện các công việc thiết yếu hoặc mua sắm để phục vụ các nhu cầu thiết yếu.

Ngày 4 tháng 5 năm 2020, một Lệnh Hành Pháp (PDF) đã thông báo cho tất cả các khu vực y tế địa phương và các ngành nghề về việc họ có thể dần mở cửa trở lại theo các quy định sửa đổi và hướng dẫn mới do tiểu bang đưa ra theo Lệnh Y Tế Công Cộng (PDF) ngày 7 tháng 5 năm 2020.

Xem những công việc thiết yếucác ngành nghề được phép mở cửa

Câu hỏi và trả lời

Mối liên quan giữa lệnh này với các câu hỏi và trả lời này là gì?

Thống đốc yêu cầu người dân California cần tuân thủ các chỉ thị của Viên Chức Y Tế Công Cộng Tiểu Bang. Những chỉ thị này có nhiều hình thức; chúng bao gồm một số tài liệu cụ thể được liên kết trên trang này, cũng như các câu hỏi và câu trả lời này. Những câu hỏi và câu trả lời này là các chỉ thị từ Viên Chức Y Tế Công Cộng Tiểu Bang và có hiệu lực tương tự như các chỉ thị khác của Viên Chức Y Tế Công Cộng Tiểu Bang.

Khi nào thì lệnh ở nhà bắt đầu có hiệu lực và chúng tôi sẽ phải ở nhà trong bao lâu? Lệnh này áp dụng cho những khu vực nào của tiểu bang?

Lệnh có hiệu lực từ Thứ Năm, ngày 19 tháng 3 năm 2020. Lệnh được thực thi cho đến khi có thông báo mới. Lệnh này áp dụng trên toàn tiểu bang California.

Kể từ ngày 8 tháng 5, lệnh ở nhà đã được sửa đổi. Ngoài hoạt động thiết yếu, các cửa hàng bán lẻ được phép mở cửa, cùng với cơ sở hạ tầng hỗ trợ những cửa hàng này. Kể từ ngày 12 tháng 5, các văn phòng, dịch vụ hạn chế và nhà bảo tàng ngoài trời cũng được phép mở cửa.

Sáu chỉ số khoa học và sức khỏe quan trọng sẽ được xem xét trước khi sửa đổi lệnh ở nhà của tiểu bang để cho phép thêm các hoạt động trong Lộ Trình Hồi Phục.

Các hoạt động được bảo vệ

Trường học và dịch vụ chăm sóc trẻ em

Chăm sóc sức khỏe và trợ giúp người thân bị bệnh

Giải trí ngoài trời

Các dịch vụ từ chính phủ

Trang chủ Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang