Chuyển đến nội dung chính

Các khu vực có thẩm quyền của cơ quan y tế địa phương đáp ứng những tiêu chí do Sở Y Tế Công Cộng California đưa ra và tuân thủ  quy trình trong hướng dẫn  của quận có thể  chuyển qua  lộ trình  hồi phục.

Tiêu chí để chuyển sang lộ trình hồi phục của quận:

Tìm hiểu thêm thông tin về các tiêu chí khác nhau theo các quận và cách áp dụng.

Theo dõi dữ liệu của quận quý vị

Nếu một quận quyết định theo đuổi sự khác biệt để chuyển nhanh qua lộ trình hồi phục, cán bộ y tế công địa phương phải:

 1. Thông Báo Cho Sở Y Yế Công Cộng California (CDPH).
 2. Xác nhận thông qua việc nộp chứng nhận bằng văn bản cho CDPH để cho biết rằng quận đã đáp ứng các tiêu chí sẵn sàng (được nêu dưới đây), bao gồm hướng dẫn do quận ban hành và các kế hoạch chi tiết, và quận có kế hoạch giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Tìm danh sách các quận đáp ứng những tiêu chí.

Hướng dẫn theo từng quận

Các ngành này có thể mở cửa tại các quận đã được tiểu bang phê chuẩn, nhưng  không được phép  mở cửa trên toàn tiểu bang.

Các ngành sau không được phép mở cửa

Các lĩnh vực, doanh nghiệp, cơ sở hoặc hoạt động sau đây không được phép hoạt động tại Tiểu Bang California vào thời điểm này:

 • Dịch vụ cá nhân như tiệm làm móng, tiệm xăm, phòng tập thể hình và phòng tập thể dục
 • Bảo tàng trong nhà, bảo tàng trẻ em, không gian trưng bày, vườn thú và thư viện
 • Các trung tâm cộng đồng, bao gồm hồ bơi công cộng, sân chơi và khu dã ngoại
 • Các địa điểm giải trí, chẳng hạn như rạp chiếu phim, trung tâm chơi game, đánh bạc, khu vực chơi điện tử, khu vực chơi thể thao chuyên nghiệp
 • Dịch vụ nhà hàng - khách sạn, như quán bar, xưởng rượu, phòng thử nếm và phòng chờ
 • Hộp đêm
 • Địa điểm tổ chức chương trình hòa nhạc
 • Sự kiện thể thao có khán giả trực tiếp
 • Lễ hội
 • Công viên chủ đề
 • Khách sạn/nhà nghỉ phục vụ hoạt động giải trí và du lịch - đi lại không cần thiết
 • Giáo Dục Đại Học

Để cập nhật thông tin mới nhất trong khu vực của quý vị và tìm hiểu thêm thông tin trên trang web của quận quý vị:
Hãy đăng ký nhận thông báo của quận

Trang chủ Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang