Chuyển đến nội dung chính

Quy trình yêu cầu và phân phát trang thiết bị bảo hộ cá nhân

Cal OES và Sở Y Tế Công Cộng Cộng phân phát khẩu trang và khẩu trang vải với sự nỗ lực hết mình để hỗ trợ nhân viên y tế và người dân California đang làm việc trên tuyến đầu để mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế tại tiểu bang của chúng ta, đồng thời tiếp tục hạn chế sự lây lan của vi-rút corona (COVID-19).

Ưu tiên của tiểu bang là tiếp tục đảm bảo an toàn cho những nhân viên chăm sóc sức khỏe đóng vai trò quan trọng và người dân California đang làm việc trên tuyến đầu để ứng phó với đại dịch COVID-19.

Đến nay, tiểu bang đã cung cấp hàng chục triệu khẩu trang và các trang thiết bị bảo hộ cá nhân cứu sinh khác cho các quận.

Thông tin dưới đây cho biết những người cần khẩu trang, cách bảo quản khẩu trang hiện có và cách những người làm việc trong các ngành tuyến đầu này có thể đặt mua thêm trong trường hợp khẩn cấp.

Những ai cần khẩu trang?

Cả Cal OSHACDC đều khuyến cáo nên đeo khẩu trang vải tại nơi công cộng, những nơi khó duy trì các biện pháp giãn cách xã hội khác (như các cửa hàng tạp hóa và hiệu thuốc), đặc biệt tại những khu vực giao thông công cộng quan trọng.

Các nhân viên y tế cũng khuyên nên sử dụng khẩu trang để làm chậm quá trình lây lan vi-rút và giúp những người có thể đã nhiễm vi-rút mà không biết nó có thể lây truyền sang người khác. Có thể sử dụng khẩu trang được chế tạo từ các vật dụng trong gia đình hoặc tự làm từ các vật liệu thông dụng làm biện pháp bảo vệ sức khỏe bổ sung với chi phí thấp có thể được sử dụng như một biện pháp y tế công cộng tự nguyện bổ sung.

Trẻ em dưới 2 tuổi, những người bị khó thở, hoặc người bất tỉnh, mất khả năng hoặc không thể tháo khẩu trang không nên đeo khẩu trang nếu không được hỗ trợ.

Khẩu trang vải được khuyên dùng không phải là khẩu trang y tế hay mặt nạ phòng độc N-95. Đó là những vật tư quan trọng phải tiếp tục được cung cấp cho nhân viên y tế và những nhân viên y tế phản ứng nhanh khác, được khuyến nghị theo hướng dẫn hiện hành của CDC.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng khẩu trang vải để giúp làm chậm quá trình lây lan dịch bệnh COVID-19.

Chiến lược bảo quản khẩu trang và PPE khác

Nếu PPE bắt buộc theo pháp luật và quy định đối với người lao động trong các ngành thiết yếu để thực hiện các công việc thường xuyên:

 • Kéo dài thời gian sử dụng PPE không bị hỏng, không bị bẩn mà mắt thường có thể nhìn thấy, và thực hiện các chính sách và quy trình về việc sử dụng lại PPE tại cơ sở.
 • Điều chỉnh và thực hiện chiến lược chăm sóc sức khỏe của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) để tăng cường khả năng cung cấp PPE và thiết bị, và các thực tiễn tốt nhất để duy trì nguồn cung cấp PPE.
 • Thực hiện chính sách khử nhiễm và tái sử dụng các mặt nạ phòng độc theo các biện pháp dự phòng và phòng chống khủng hoảng.
 • Hiểu rõ và tuân thủ các yêu cầu về PPE và tốc độ cháy. Sử dụng thiết bị tính toán tốc độ cháy PPE của CDC nếu quý vị không có thiết bị đo.
 • Sử dụng các loại hoặc nguồn PPC thay thế để hỗ trợ các hoạt động cần thiết. Sử dụng các dụng cụ bảo vệ đường hô hấp đã được Viện An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp Quốc Gia (NIOSH) phê duyệt, nhưng chưa được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) phê duyệt trước đó. Theo dõi các trang web của FDA và Cơ Quan An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (OSHA) để biết thông tin cập nhật và các thông báo về việc thực hiện lệnh cách ly và Giấy Phép Sử Dụng Khẩn Cấp.
 • Tham khảo hướng dẫn từ NIOSH của CDC về các chiến lược để duy trì, mở rộng và ứng phó với việc thiếu nguồn cung ứng mặt lạ phòng độc (FFR) được sử dụng tại các cơ sở phi y tế, như cơ sở sản xuất và xây dựng.

Nếu PPE không bắt buộc theo pháp luật và quy định đối với người lao động trong các ngành thiết yếu để thực hiện các công việc thường xuyên:

 • Thực hiện các biện pháp giảm lây nhiễm, như rào chắn kiểm soát (ví dụ: rào chắn Plexiglass, hệ thống thông gió được cải thiện) và các biện pháp làm việc an toàn, như điều chỉnh các hoạt động kinh doanh để tăng không gian cách ly giữa các nhân viên. Tham khảo Hướng Dẫn Tạm Thời của CDC dành cho các Doanh Nghiệp và Chủ Sử Dụng Lao Động để Lập Kế Hoạch và Ứng Phó với Đại Dịch COVID-19 để biết thêm các lưu ý để giảm rủi ro lây nhiễm tại nơi làm việc.
 • Đừng cố có được các PPE dùng trong công nghiệp và y tế cho những nhân viên đó. PPE đó có thể không có sẵn và cần thiết cho các chức năng cơ sở hạ tầng quan trọng ưu tiên cao hơn khác. Khẩu trang phẫu thuật hoặc mặt nạ N95 là những vật tư quan trọng phải tiếp tục được cung cấp cho nhân viên y tế và những nhân viên y tế phản ứng nhanh khác, được khuyến nghị theo hướng dẫn hiện hành của CDC.
 • Thay vào đó, hãy làm theo hướng dẫn của CDC về cách sử dụng khẩu trang vải đơn giản. CDC khuyến cáo nên đeo khẩu trang tại những nơi công cộng nơi mà khó duy trì các biện pháp giãn cách xã hội khác (như phòng điều khiển, nơi sản xuất), đặc biệt tại những khu vực giao thông công cộng quan trọng. 
 • Nếu không có khẩu trang có bán sẵn trên thị trường, quý vị có thể chế tạo từ các vật liệu phổ biến với chi phí thấp. Thực hiện theo hướng dẫn của CDC về cách may và sử dụng khẩu trang vải.

Tất cả các ngành cần tuân thủ hướng dẫn của chính phủ để giúp những người lao động trong các ngành quan trọng nhất nhanh chóng trở lại làm việc sau khi tiếp xúc với người mắc COVID-19, nếu những người lao động đó không có triệu chứng.

Mua PPE khi thiếu

Nếu sau khi giảm thiểu nhu cầu về PPE thông qua các chiến lược được mô tả ở trên, PPE vẫn cần thiết cho những người lao động trong các ngành thiết yếu để thực hiện công việc của họ, các tổ chức cần:

 1. Tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp khu vực tư nhân thông thường và thay thế để được cung cấp PPE. Có thể cần xác định nhiều lựa chọn cho các nhà cung cấp và ưu tiên các nhu cầu ngắn hạn so với nhu cầu dài hạn.
 2. Nếu các nhà cung cấp không thể cung cấp theo nhu cầu của quý vị và quý vị đang cần gấp PPE, hãy gửi yêu cầu hỗ trợ tới cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp tại quận của quý vị hoặc sở y tế công cộng của quận. Nếu cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp địa phương không thể giải quyết được tình trạng thiếu hụt PPE, họ có thể chuyển tiếp đến Trung Tâm Điều Hành Tiểu Bang. Nếu tiểu bang không thể giải quyết, họ có thể gửi yêu cầu hỗ trợ đến Trung Tâm Điều Phối Ứng Phó Khu Vực FEMA.

Quy trình đặt mua khẩu trang và các vật tư khác từ tiểu bang như sau:

Cấp Chủ Sử Dụng Lao Động

Ưu tiên hàng đầu của các Chủ Sử Dụng Lao Động trong các ngành thiết yếu là đảm bảo rằng nhân viên và những người mà họ phục vụ có quyền nhận được khẩu trang bảo vệ và các PPE khác cần thiết để thực hiện công việc một cách an toàn. Chủ Sử Dụng Lao Động chịu trách nhiệm chính đối với việc mua và phân phát PPE khẩn cấp. Khi Chủ Sử Dụng Lao Động không thể mua và phân phối đủ khẩu trang để đáp ứng hoặc vượt quá nhu cầu, hoặc Chủ Sử Dụng Lao Động được cho là không có khả năng cung cấp, họ cần liên hệ với quận hoặc khu vực hoạt động của họ.

Cấp quận/chính quyền địa phương

Ưu tiên hàng đầu của Thành phố/Quận hoặc Đặc khu là đảm bảo những người mà họ phục vụ có quyền nhận được PPE trong khi thực hiện các chức năng quan trọng để làm chậm quá trình lây lan COVID-19 và bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm mua và phân phát PPE khẩn cấp trong phạm vi quyền hạn của họ. Khi nhu cầu mua và phân phát PPE khẩn cấp vượt quá hoặc được dự đoán là vượt quá khả năng của quận, chính quyền địa phương/đặc khu cần liên hệ với trung tâm hoạt động khẩn cấp khu vực.

Cấp khu vực

Khi nhu cầu mua và phân phát PPE khẩn cấp vượt quá hoặc được dự đoán là vượt quá khả năng, khu vực cần liên hệ với Tiểu bang để được hỗ trợ.

Cấp tiểu bang

Cal OES sẽ phối hợp để cung cấp hỗ trợ và nguồn PPE cho các hoạt động tại tiểu bang. Nếu chương trình ứng phó khẩn cấp yêu cầu các nguồn lực vượt quá khả năng của Tiểu bang, Cal OES có thể yêu cầu các nguồn lực từ Cơ Quan Quản Lý Tình Huống Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA), Cơ Quan Hỗ Trợ Quản Lý Tình Huống Khẩn Cấp (EMAC), các tổ chức công/tư hoặc các nguồn lực khác.

Trang chủ Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang