Chuyển đến nội dung chính

Khi California chuyển sang giai đoạn 2 của Lộ Trình Hồi Phục, mỗi doanh nghiệp cần phải thực hiện các bước để giảm thiểu nguy cơ mắc COVID-19 và tạo ra một môi trường an toàn cho người lao động và khách hàng.

Dưới đây là hướng dẫn được áp dụng trên toàn tiểu bang dành cho các doanh nghiệp phải tuân thủ, nếu họ được phép mở cửa theo các quy định đảm bảo sức khỏe cộng đồng của quận. Tìm hiểu thêm và tìm hướng dẫn cho các ngành nghề tại các quận đã được tiểu bang phê duyệt để chuyển qua giai đoạn 2 nhanh hơn trên trang Sự Khác Nhau Giữa Các Quận.

Các doanh nghiệp có thể sử dụng những biện pháp thay thế hoặc đổi mới hiệu quả để triển khai theo hướng dẫn này. Xem xét hướng dẫn có liên quan đến cơ sở làm việc của quý vị, chuẩn bị một kế hoạch dựa trên hướng dẫn đó cho ngành của quý vị, và đưa nó vào hoạt động.

Khi hoàn thành, quý vị có thể đăng tải danh sách kiểm tra cụ thể theo từng ngành (bên dưới) tại cơ sở làm việc của quý vị.

Trước khi mở cửa trở lại, tất cả các cơ sở phải:

  1. Thực hiện đánh giá rủi ro chi tiết và triển khai kế hoạch bảo vệ cụ thể tại từng cơ sở
  2. Đào tạo nhân viên về cách hạn chế lây lan COVID-19, bao gồm cách tự sàng lọc các triệu chứng và ở nhà nếu có những triệu chứng đó
  3. Thực hiện các biện pháp kiểm soát cá nhân và sàng lọc
  4. Thực hiện các quy định khử trùng
  5. Thực hiện các hướng dẫn giữ khoảng cách thực tế

Điều quan trọng là những nhân viên cần tự cách ly do COVID-19 được khuyến khích nên ở nhà, được hỗ trợ theo chính sách nghỉ ốm, để phòng tránh lây nhiễm thêm tại cơ sở làm việc của quý vị. Hãy xem thêm thông tin về các chương trình hỗ trợ nghỉ ốm và trợ cấp cho người lao động do đại dịch COVID-19 của chính phủ.

Để cung cấp thông tin đầu vào của quý vị nhằm xây dựng tài liệu hướng dẫn dành cho các ngành nghề trong tương lai, vui lòng điền thông tin vào bản khảo sát Lộ Trình Hồi Phục của California.

Trang chủ Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang