Chuyển đến nội dung chính

Mỗi chính quyền quận và địa phương tại California hiện đang hợp tác với tiểu bang trong việc bảo vệ những người vô gia cư trong đại dịch COVID-19 và giúp những người khác tránh bị rơi vào tình trạng mất nhà cửa trong thời gian bùng phát đại dịch.

Những người đang trong tình trạng vô gia cư

Các cá nhân và gia đình đang trong tình trạng vô gia cư có thể liên hệ với Chương trình Continuum of Care dành cho những người vô gia cư tại địa phương của mình và thực hiện theo quy định được khuyến cáo này. Trong nhiều cộng đồng, người vô gia cư cũng có thể gọi 211 để được trợ giúp.

Các chính quận chịu trách nhiệm sắp xếp chỗ ở cho các cá nhân trong các phòng khách sạn và nhà nghỉ thông qua Project Roomkey và quan hệ đối tác mới của tiểu bang với Nhà nghỉ 6.

Cơ sở lưu trú khẩn cấp (bao gồm khách sạn và nhà nghỉ)

Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Vô Gia Cư cần phối hợp với Chương trình Continuum of Care dành cho những người vô gia cư tại địa phương, Người Phụ Trách Liên Lạc tại Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp của Quận, cơ quan Dịch Vụ Xã Hội của Quận, các bộ lạc, và các bên khác, để xác định nhu cầu về phòng khách sạn/nhà nghỉ cần cung cấp cho các cá nhân và gia đình vô gia cư trong cộng đồng và yêu cầu sự hỗ trợ từ tiểu bang.

Hội Đồng Tài Trợ và Điều Phối Dịch Vụ Dành Cho Người Vô Gia Cư đã tạo lập một số câu hỏi thường gặp dành cho các Nhà Cung Cấp Hỗ Trợ Người Vô Gia Cư liên quan đến quỹ cứu trợ khẩn cấp 100 triệu USD.

Hỗ trợ thanh toán tiền thuê nhà và các hóa đơn

Theo Sắc Lệnh của Thống Đốc bang, các vụ trục xuất liên quan đến việc không trả tiền thuê nhà vì những khó khăn kinh tế liên quan đến đại dịch COVID-19 sẽ phải dừng lại cho đến ngày 31/5/2020. Nếu quý vị bị ảnh hưởng về mặt tài chính do đại dịch COVID-19 và không thể thanh toán toàn bộ tiền thuê nhà của mình, hãy đảm bảo thông báo cho chủ nhà của quý vị biết bằng văn bản trong thời gian không quá bảy ngày kể từ thời điểm đến hạn thanh toán tiền thuê nhà, và lưu lại giấy tờ làm bằng chứng.

Nếu quý vị không thể thanh toán khoản thế chấp của mình, Thống đốc đã đạt được thỏa thuận với các tổ chức tài chính để cứu trợ cho phép quý vị được giảm hoặc trì hoãn thanh toán khoản thế chấp hàng tháng. California đang ban hành lệnh hoãn tịch thu nhà hoặc trục xuất trong vòng 60 ngày.

Nhiều nhà cung cấp tiện ích không ngừng cung cấp dịch vụ vì lý do chưa thanh toán. Liên hệ với Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California để biết thêm thông tin.

Các câu hỏi thường gặp

Nhớ cập nhật thông tin

Trang chủ Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang