Chuyển đến nội dung chính

Chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe - bao gồm dịch vụ xét nghiệm vi-rút corona dành cho những người cần nó - cần có mức giá phải chăng đối với tất cả người dân California.

Mọi bệnh nhân có bảo hiểm thương mại hoặc Medi-Cal đầy đủ dịch vụ ở California sẽ có các khoản đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và các khoản khấu trừ được miễn đối với dịch vụ xét nghiệm và sàng lọc COVID-19.

Nếu quý vị không có bảo hiểm y tế hoặc mới bị mất bảo hiểm y tế do nơi làm việc của mình cung cấp, vui lòng xem Tờ Thông Tin Về Quyền Chọn Hạng Mục Bảo Hiểm Y Tế (PDF) để biết cách nhận bảo hiểm.

Hỏi và đáp

Khẩu trang

Bảo hiểm & chi phí

Thông tin để đảm bảo cuộc sống lành mạnh

Nhớ cập nhật thông tin

Thông Tin về Đại Dịch COVID-19 của Sở Bảo Hiểm California

Sở Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh California trên Twitter

Văn Phòng Thống Đốc Bang California trên Facebook

Trang chủ Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang