Lumaktaw sa pangunahing content

Ang sakop sa pangangalagang pangkalusugan —kasama ng pagsusuri sa coronavirus sa mga tao na nangangailangan nito — ay kailangang abot-kaya sa lahat ng Californian.

Ang lahat ng pasyente na may buong serbisyo sa Medi-Cal o komersyal na insurance sa California na magkakaroon ng mga copay, coinsurance at deductible ay ipinauubaya dahil sa pagpapasuri at screening sa COVID-19.

Kung wala kang saklaw sa pangangalagang pangkalusugan o nawalan kamakailang nawalan ng saklaw sa pangangalagang pangkalusugan na sino-sponsor ng employer, tingnan ang Impormasyon sa Mga Opsyon sa Saklaw sa Pangangalagang Pangkalusugan (PDF) para magkaroon ng saklaw.

Mga tanong at sagot

Takip sa mukha at mask na gawa sa tela

Insurance at gastusin

Impormasyon para sa malusog na pamumuhay

Manatiling updated

Impormasyon sa COVID-19 ng Departamento sa Insurance ng California (California Department of Insurance)

Twitter ng Mga Serbisyo sa Pangkatauhan at Kalusugan ng California (California Health and Human Services)

Facebook ng Opisina ng Gobernador ng California

Home Paghahanap Bumalik sa itaas