Chuyển đến nội dung chính

Nếu quý vị là người nhập cư hiện đang sinh sống tại California, đây là những điều quý vị mà cần biết để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng của quý vị khỏi vi-rút corona. Các dịch vụ và phúc lợi công cộng được cung cấp cho quý vị, bất kể tình trạng nhập cư. Và sự hỗ trợ đặc biệt dành cho người nhập cư California không đủ điều kiện nhận các chương trình khác sẽ được cung cấp vào Tháng 5.

Xét nghiệm và điều trị

Đừng sợ bị dừng cung cấp dịch vụ cần thiết, vì tác động của việc tránh các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể sẽ rất nghiêm trọng. Điều này sẽ giúp duy trì sức khỏe cho quý vị, gia đình và cộng đồng của quý vị. 

Ngay cả khi quý vị không có giấy tờ và/hoặc không có bảo hiểm, quý vị vẫn có thể nhận được các dịch vụ xét nghiệm và điều trị cần thiết cho COVID-19 thông qua các dịch vụ cấp cứu của Medi-Cal, ngay cả tại một phòng khám địa phương. Dịch vụ chăm sóc của Medi-Cal đối với các xét nghiệm hoặc điều trị liên quan đến COVID-19 không được tính theo quy tắc tính phí công vì đây là dịch vụ điều trị tình trạng y tế khẩn cấp.

Hướng Dẫn dành cho Người Nhập Cư California

Hướng dẫn dành cho Người Nhập Cư California sẽ giúp quý vị được an toàn và có đầy đủ thông tin. 

 Hướng dẫn này bao gồm:

 • Những lưu ý về lệnh ở nhà
 • Cách bảo vệ bản thân và những người khác 
 • Hỗ trợ nhập cư
 • Thông tin tính phí công để đánh giá các phúc lợi công cộng
 • Xét nghiệm và điều trị
 • Thông tin về công việc, tiền lương và phúc lợi 
 • Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
 • Nhà ở 
 • Thực phẩm và hóa đơn 
 • An toàn cộng đồng
 • Bảo vệ chống lừa đảo và thông tin xấu 

Hãy tìm hiểu thêm trong Hướng Dẫn dành cho Người Nhập Cư California [PDF]

Hướng dẫn dành cho người nhập cư bằng: Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung Phồn Thể, Tiếng Trung Giản Thể, Tiếng Hàn, Tiếng TagalogTiếng Việt.

Hỗ Trợ Trợ Cấp Thảm Họa cho Người Nhập Cư 

Vào ngày 15 tháng 4, Thống đốc Newsom đã tuyên bố hỗ trợ trợ cấp thảm họa một lần cho người dân California bị tác động bởi đại dịch COVID-19 đã được lập tài liệu, những người không đủ điều kiện tham gia hầu hết các hình thức hỗ trợ đại dịch, bao gồm việc hỗ trợ trực tiếp theo Đạo luật CARES và bảo hiểm thất nghiệp.

Người dân California đủ điều kiện có thể nhận được hỗ trợ trợ cấp thảm họa COVID-19 một lần ở mức 500 USD. Giới hạn hai người lớn trong mỗi hộ gia đình có thể nhận được hỗ trợ này (hỗ trợ tối đa 1000 USD mỗi hộ gia đình).

Sở Dịch Vụ Xã Hội CA (CDSS) sẽ lựa chọn các tổ chức phi lợi nhuận dựa trên cộng đồng phục vụ người nhập cư để tiến hành việc tiếp cận mục tiêu, hỗ trợ đăng ký và cung cấp hỗ trợ trợ cấp thảm họa cho các cá nhân đủ điều kiện. Các tổ chức được chọn sẽ cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân đủ điều kiện. Mục tiêu của CDSS là để người dân California có thể tiếp cận khoản trợ cấp này thông qua các tổ chức phi lợi nhuận dựa trên cộng đồng địa phương bắt đầu vào giữa Tháng 5 năm 2020. Ngày kết thúc sẽ được công bố vào tuần tới.

Trang chủ Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang