Chuyển đến nội dung chính

Nếu quý vị bị ảnh hưởng về mặt tài chính do đại dịch COVID-19, quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng:

 • Bảo hiểm thất nghiệp
 • Nghỉ phép vì việc gia đình có lương
 • Bảo Hiểm Khuyết Tật
 • Gói cứu trợ từ các tổ chức tài chính
 • Lệnh cấm thu hồi nhà trên toàn tiểu bang
 • Trợ cấp vay vốn sinh viên

Thất nghiệp

Nếu quý vị bị mất việc hoặc bị giảm số giờ làm việc, và đáp ứng các yêu cầu về điều kiện tham gia, quý vị có thể đủ điều kiện nhận được trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance, UI) từ Sở Phát Triển Việc Làm Califorina (California’s Employment Development Department, EDD). Tìm hiểu xem quý vị đủ tiêu chuẩn hưởng loại trợ cấp nào và cách thức nộp đơn xin cấp. 

Hướng dẫn nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Lệnh Cấm Thu Hồi Nhà của California

California đã ban hành lệnh cấm thu hồi nhà trên toàn tiểu bang đối với những người thuê nhà không thể thanh toán tiền thuê nhà do tình hình kinh tế khó khăn liên quan đến đại dịch COVID-19. Lệnh cấm này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020.​

Nếu đại dịch COVID-19 có ảnh hưởng đến khả năng thanh toán toàn bộ hoặc một phần tiền thuê nhà của quý vị, quý vị cần:

 • Giải thích tình hình tài chính của quý vị cho chủ nhà và chuyển tiếp số tiền mà quý vị có thể thanh toán 
 • Lưu giữ mọi chứng từ tài chính 
 • Thanh toán tiền thuê nhà theo khả năng của quý vị

Nếu chủ nhà tìm cách trục xuất quý vị vì quý vị không có khả năng thanh toán tiền thuê nhà và quý vị đã thực hiện mọi bước nêu trên, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý tại địa phương.

Gói cứu trợ từ các tổ chức tài chính

Tiểu Bang California hiện đang nỗ lực giảm thiểu tác động về mặt tài chính của đại dịch COVID-19 lên những người dân đang vật lộn để có thể thanh toán tiền vay thế chấp và hóa đơn của mình. Citigroup, JP Morgan Chase, US Bank, Wells Fargo, và gần 200 ngân hàng cổ phần tiểu bang, liên minh tín dụng, và nhà cung cấp dịch vụ đã cam kết miễn giảm phí cho các khách hàng và chủ nhà tại California.

Xem danh sách các tổ chức tài chính tham gia chương trình..

Theo đề xuất của Thống đốc, người dân California hiện đang vật lộn với cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 có thể đủ điều kiện được hưởng chương trình miễn giảm phí dưới đây sau khi liên hệ với tổ chức tài chính của mình:

Thời gian ân hạn 90 ngày đối với mọi khoản thanh toán thế chấp

Nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi COVID-19, các tổ chức tài chính này sẽ cho phép quý vị được hoãn thanh toán khoản vay thế chấp trong thời gian lên đến 90 ngày, và giảm hoặc hoãn thanh toán khoản vay thế chấp hàng tháng. Ngoài ra, các tổ chức tài chính sẽ: 

 • Cung cấp cho quý vị quy trình yêu cầu tạm hoãn hợp lý vì các lý do liên quan đến COVID-19, với tài liệu hỗ trợ hiện có;
 • Xác nhận sự phê duyệt và các điều khoản của chương trình hoãn thanh toán; và
 • Cung cấp cho quý vị cơ hội được gia hạn thỏa thuận hoãn thanh toán nếu quý vị tiếp tục gặp khó khăn do COVID-19.

Miễn giảm các khoản phí và lệ phí trong 90 ngày

Trong ít nhất 90 ngày, các tổ chức tài chính sẽ miễn hoặc hoàn trả các khoản phí trễ liên quan đến thế chấp và các khoản phí khác bao gồm rút tiền tiết kiệm sớm.

Không tịch thu tài sản thế chấp trong vòng 60 ngày

Các tổ chức tài chính sẽ không khởi xướng bán tịch biên hoặc trục xuất.

Đánh giá rủi ro tín dụng sẽ không tác động tới việc tiếp cận sự miễn giảm

Nếu quý vị đang hưởng sự miễn giảm liên quan đến dịch COVID-19, các khoản thanh toán trễ hoặc còn thiếu sẽ không được chia sẻ với các cơ quan báo cáo tín dụng.

Những thắc mắc và giải đáp về chương trình miễn giảm tài chính

Câu hỏi và trả lời dành cho người lao động

Trang chủ Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang