Chuyển đến nội dung chính

Hầu hết các trường cấp Mẫu giáo - Lớp 12 (K-12), cao đẳng và đại học ở California hiện đều đóng cửa hoặc chuyển sang hình thức đào tạo trực tuyến trong đợt bùng phát đại dịch COVID-19.

K-12

Bản sắc lệnh của thống đốc tiểu bang đảm bảo các trường công lập K-12 vẫn nhận được đầy đủ khoản trợ cấp, ngay cả khi các trường công lập này bị đóng cửa. Để biết thông tin hiện tại về tình trạng đóng cửa và mức độ ảnh hưởng từ việc đóng cửa đối với niên học, hãy liên hệ với học khu tại khu vực của quý vị.

California đã đưa ra hướng dẫn giáo dục K-12 hỗ trợ lãnh đạo đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh chịu ảnh hưởng bởi việc đóng cửa của trường học, chú trọng vào hỗ trợ trẻ em có thu nhập thấp và trẻ khuyết tật.

Sở Giáo Dục California đưa ra hướng dẫn về việc hỗ trợ đối tượng học sinh, bao gồm:

Giáo dục đại học

Sở Y Tế Công Cộng California đã đưa ra Hướng Dẫn dành cho Các Trường Đại Học và Cao Đẳng.

Nhiều trường, như CSU, sẽ điều chỉnh tiêu chí tuyển sinh để ứng phó với đại dịch COVID-19.

Hãy xem chương trình ứng phó với đại dịch COVID-19 của trường cao đẳng và đại học của quý vị:

Để biết thông tin về gói hỗ trợ tài chính của tiểu bang quý vị, hãy truy cập trang web của Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California.

Câu hỏi và trả lời

Nhớ cập nhật thông tin

Trang chủ Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang