Lumaktaw sa pangunahing content

Karamihan sa mga paaralan sa California na K-12, mga kolehiyo, at mga unibersidad ay nagsasara o gagawin sa online ang mga klase dahil sa paglaganap ng COVID-19.

K-12

Tinitiyak ng executive order ng gobernador na mananatili ang buong pagpopondo sa mga pampublikong K-12 na paaralan, kahit na isara nila ang mga campus. Para sa bagong impormasyon tungkol sa mga pagsasara at ang epekto ng mga ito sa taon ng eskuwela, tingnan ang iyong lokal na distrito ng paaralan.

Naglabas ang California ng gabay para tulungan ang mga pinuno ng edukasyon para sa K-12 na matugunan ang mga pangangailangan ng lahat ng mag-aaral na apektado ng mga pagsasara ng paaralan, na binibigyang-diin ang pagtulong sa mga anak na mababa ang kita at ang mga may kapansanan.

Ang Kagawaran ng Edukasyon ng California ay mayroong gabay sa suporta para sa mga mag-aaral, kasama ang:

Mas mataas na edukasyon

Naglabas ang Kagawaran ng California para sa Kalusugan ng Publiko ng Gabay para sa Mga Kolehiyo at Unibersidad.

Karamihan ng paaralan, tulad ng CSU, ay ina-adjust ang mga pamantayan para sa pagtanggap bilang pagtugon sa COVID-19.

Tingnan ang pagtugon ng iyong kolehiyo o unibersidad sa COVID-19:

Para sa impormasyon tungkol sa iyong financial aid package mula sa estado, pumunta sa website ng California Student Aid Commission.

Mga tanong at sagot

Manatiling may kaalaman

Home Paghahanap Bumalik sa itaas