Lumaktaw sa pangunahing content

Ang California ay nagbibigay ng malawak na tulong sa maliliit na negosyo at employer na apektado ng coronavirus / COVID-19 Kasama rito ang:

Higit pang pagpopondo para sa mga pederal na programa

May available nang mga karagdagang pondo para sa Paycheck Protection Program (PPP) at sa Economic Injury Disaster Loan at Advance (EIDL at EIDL Advance) sa pamamagitan ng Paycheck Protection Program at Health Care Enhancement Act.

Ipinagpatuloy na ng U.S. Small Business Administration ang pagtanggap ng mga aplikasyon para sa loan sa PPP mula sa mga inaprubahang lender. Dapat kang direktang mag-apply sa pamamagitan ng isang lender. Maghanap ng PPP lender na kakaugnayin kaagad. Tingnan ang mga detalye sa SBA.gov.

Simula Mayo 4, tumatanggap lang ang U.S. SBA ng mga bagong aplikasyon sa EIDL at EIDL Advance mula sa mga pang-agrikulturang negosyo. Kung pang-agrikultura ang iyong negosyo, hinihikayat kang mag-apply. Pumunta sa website ng Mga Aplikasyon para sa Loan sa Panahon ng Sakuna ng U.S. SBA para sa higit pang impormasyon. Patuloy na ipoproseso ng U.S. SBA ang mga aplikasyon sa EIDL Loan and Advance na naisumite na mula sa iba pang sektor ng negosyo ayon sa kung sino ang nauna.

Ia-update ang page na ito at ang sba.gov sa tuwing magkakaroon ng higit pang pondo.

Tingnan ang kumpletong listahan ng mga available na serbisyo para sa maliliit na negosyo.

Maghanap ng higit pang impormasyon sa tulong sa buwis o tax relief.

Mga Tanong at Sagot

Tulong sa Buwis para sa Maliliit na Negosyo

Small Business Disaster Relief Loan Guarantee Program

Mga Stimulus Program ng U.S. Small Business Administration

Mga Employer

Kautusang Manatili sa Tahanan

Manatiling updated

Home Paghahanap Bumalik sa itaas